Hjälp

Jäckvik, Husvagnsplatser (Fjäll)

Information

Ansökan om husvagnsplats kan inte göras på vår webbplats.
Skicka istället ett mail till e-post: info.personalstiftelserna@sca.com 
senast den 31 mars.

I anslutning till stugorna finns sju uppställningsplatser
för husvagnar till uthyrning. Varje uppställningsplats är försedd
med 16 A eluttag med separat elmätare till varje stolpe. 
Stickpropp ingår inte.

Förhyraren betalar själv den ström som förbrukas.

För bilen finns separat parkeringsplats med motorvärmarstolpe.

Husvagnsgästerna har tillgång till servicehuset med dusch,
bastu, toalett och tvättmaskin.

Uthyrningssäsongen är 1 november - 30 april.
De som hyr hela säsongen har förtur
framför de som hyr kortare perioder.

Om inte alla platserna hyrs ut på helsäsong
kan de hyras dygnsvis.

Hyresavgiften för säsongen 2019/2020 
(november-april) är 3 000 kr i hyra samt
3 000 kr i skattepliktig förmån.

Elkostnaden, 1 kr per kilowattimme faktureras i efterskott. 

Se detaljer om boendet, tips och länkar i 
Boendeinformationen under fliken Dokument.

Adress: c/o SCA och Essitys Personalstiftelser,
Mossljungsvägen 2
, 938 95 Jäckvik

Se även länkarna
www.jackvik.nu
www.jackvikfjallcenter.com/