Hjälp

Fördelningsansökan

Samtliga resmål söks fr o m början av november via LEDIGT och inte längre genom en fördelning. Resmålen läggs ut löpande som lediga cirka ett år framåt.
Det vill säga, i början av november 2020 lägger vi ut ledigt fram till cirka november 2021.
I december 2020 släpper vi december 2021 osv. Det tidigare poängberäkningssystemet tas bort och principen först-till-kvarn gäller.

Att styrelsen beslutat att förenkla tilldelningen av fritidsboenden innebär att vi nu helt lämnat den gamla modellen med fördelning. Genom att allt läggs ut löpande som ledigt med ca ett års framförhållning, försvinner bland annat väntetiden på svar, samt att begränsningen att man som mest kan ha fem framtida bokningar, gör att det kommer finnas något för alla att hyra.
Yrkesverksamma har fortsatt företräde framför pensionärer.

 

 

<< Tillbaka