Hjälp

Ingen kontrolluppgift fr o m inkomståret 2019

Från januari 2019 gäller nya regler för redovisning av bl a förmåner och sociala avgifter. För vissa av våra boenden tillkommer en skattepliktigt förmån, som redovisas på individnivå till Skatteverket efter avslutad vistelse. I år är första året då ingen årlig kontrolluppgift lämnas eller skickas ut. Dina bokningar respektive redovisade uppgifter finner du på Mina sidor på vår bokningssida respektive Skatteverkets hemsida.

<< Tillbaka