Hjälp

Besked om tilldelning fördelning

Sista ansökningsdag för Fördelning Vinter 2020 har passerat och arbetet med fördelningen av inkomna ansökningar pågår för fullt. Vi tar inte längre emot några ansökningar.

Du som valt e-post som kontaktsätt får besked om tilldelning senast under vecka 45. Du som valt brev som kontaktsätt får besked cirka en vecka senare.

Besked lämnas inte per telefon.

OBS! Du som är registrerad användare kan logga in och läsa information om dina bokningar och ansökningar under "Mina sidor".

De boenden som inte blir uthyrda samt de boenden som inte ingår i fördelningen läggs ut som lediga direkt efter att fördelningen är genomförd.

 

<< Tillbaka