Hjälp

Vanliga frågor

Jag har fått förhinder. Får jag överlåta mitt boende till någon annan?

Nej. Det är en personlig förmån att få hyra fritidsboende av Personalstiftelserna och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte tillåtet att hyra fritidsboende och sedan till exempel låta familjens barn ta över det.

Respektera regeln personlig förmån och avboka ditt frtidsboende om du inte själv kan nyttja det.

Jag har ingen e-postadress. Hur får jag min bekräftelse och annan information?

Saknar du e-postadress så sänds materialet via brev.

Måste jag fylla i utvärderingen?

Ja - om du har några synpunkter på fritidsboendet.

Utvärderingen hanteras och åtgärdas i första hand av våra förvaltare på respektive resmål. När det gäller våra hyrda boenden kan vi inte påverka standarden när det gäller utrustning i någon större utsträckning.

Hur du upplevde fritidsboendet är viktigt för oss. Som en del i vårt arbete med att bibehålla och förbättra standarden på våra anläggningar vill vi att du fyller i utvärderingsformuläret om du har några synpunkter på boendet.

Du som har kontaktsätt e-post får under och efter din vistelse ett automat-generat mail med en länk till utvärderingsfomuläret. Via det anmäler du fel och brister i boendet.

Du som istället har valt kontaktsätt brev får tillsammans med Faktura/Bokningsbekräftelse en blankett att fylla i och lämna enligt instruktion.

Söker SCA- eller Essitypensionärer på samma villkor som SCA- och Essityanställda?

Nej, anställda har företräde framför pensionärer vid fördelningar.

Vad betyder fördelning?

Ansökan till fördelning av de flesta fritidsboenden görs via Fördelningsansökan, där du anmäler ditt intresse till den fördelning som sker två gånger per år. Du tilldelas då fritidsboende utifrån tillgång, anställningstid och tidigare vistelser.

I början av mars respektive oktober öppnas ansökningsperioden, i samband med att vår tidning Din Fritid skickas ut. Sista ansökningsdag är 31 mars respektive 31 oktober.

Vilka perioder som går att söka i respektive fördelning, samt vilka anläggningar som ingår, framgår i tidningen och under rubriken Fördelningsansökan.

De fritidsboenden som inte bokas i samband med en fördelning, samt de fritidsboenden som inte ingår i fördelningar, läggs ut som lediga på vår bokningssida. Dessa fritidsboenden ansöks via Ledigt. Där kan du också söka de fritidsboenden som blir lediga på grund av återbud. 

Vad innebär skattepliktig förmån?

För vissa av våra fritidsboenden tillkommer en skattepliktig förmån. Den skattepliktiga förmånen är skillnaden mellan den hyresavgift du betalar till oss och den gällande marknadshyran. Uppgift om skattepliktig förmån redovisas till Skatteverket efter avslutad vistelse. Skatten regleras i samband med att din slutliga skatt fastställs. Dina bokningar respektive redovisade uppgifter finner du på Mina sidor på vår bokningssida respektive Skatteverkets hemsida.

För att slippa få skatten på förmånen som restskatt vid regleringen kan du be arbetsgivaren göra ett extra skatteavdrag varje månad.

Räkneexempel: Du hyr en lägenhet och betalar till oss en hyresavgift på 2 000 kr. Den gällande marknadshyran på lägenheten är 6 000 kr. Mellanskillnaden på 4 000 kr (6 000 kr - 2 000 kr) är en skattepliktig förmån. Detta belopp läggs på din skattepliktiga inkomst. 

Har du 32 % i marginalskatt betalar du 1 280 kr (4 000 kr * 0,32) av den skattepliktiga förmånen. Din totala kostnad för fritidsboendet blir 3 280 kr (2 000 kr + 1 280 kr).