Hjälp

Vanliga frågor

Bevakning av återbud

Om du har kontaktsätt e-post kan du registrera dig för bevakning av återbud. Du får då ett mail
när det kommer in ett återbud på den anläggning du valt att bevaka, du får sedan själv logga in
och göra en bokning. Först till kvarn-principen gäller, det vill säga den som först loggar in och gör en bokning är den som får det aktuella boendet.

Du måste själv avregistrera din bevakning när du inte längre vill ha något mail om återbud.

Registrera dig för bevakning av återbud genom att logga in i bokningssystemet, gå till Mina sidor och under rubriken Fritidsboende klickar du på bevakningar.

Observera att du måste ange bevakningsperioder som överensstämmer med respektive anläggnings bokningsperioder. Information om bokningsperioder finner du på bokningssidan under rubriken Anläggning, fliken information.

 

Gästbok

Vill du ge tips och råd till kommande gäster, har vi en gästbok i bokningssystemet. Gästboken är inte till för att påtala fel och brister i boendet, sådan information lämnar du via utvärderingen.

Gästboken hittar du under rubriken Anläggningar, fliken Gästbok. Du måste vara inloggad i bokningssystemet för att kunna skriva i gästboken, men ditt namn syns inte offentligt. Tipsa om till exempel vart du köpte billiga tågbiljetter, åt god mat, eller vad man bör undvika på resmålet.

Genom att gästboken finns i bokningssystemet finns tips och råd tillgängliga även när du befinner dig på stan och behöver information om förslagsvis en bra restaurang (under förutsättning att du har tillgång till Internet).

Jag har fått förhinder. Får jag överlåta mitt boende till någon annan?

Det är en personlig förmån att få hyra fritidsboende av Personalstiftelsen och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte tillåtet att hyra boende och sedan till exempel låta familjens barn ta över det.

Respektera regeln personlig förmån och avboka ditt boende om du inte själv kan nyttja det.

Jag har ingen e-postadress. Hur får jag min bekräftelse och annan information?

Du som bokat boende genom personalstiftelsen tidigare, men saknar registrerad e-postadress, kontakta oss på info.personalstiftelserna@sca.com eller 060-19 33 70 om du vill komplettera dina uppgifter med din e-postadress.

Saknar du e-postadress så sänds materialet via brev.

Kan jag dela kostnaden för boendet med en annan SCA eller Essity -anställd eller –pensionär?

Det är inte möjligt att dela kostnaden för boendet med en annan SCA eller Essity -anställd eller -pensionär av administrativa skäl.

Söker SCA eller Essity-pensionärer boende på samma villkor som SCA-anställda?

Nej, anställda har företräde framför pensionärer vid en fördelningsansökan.

Utvärdering via bokningssystemet

Hur du upplevde boendet är viktigt för oss. Som en del i vårt arbete med att bibehålla och förbättra standarden på våra anläggningar vill vi att du fyller i ett utvärderingsformulär om du har några synpunkter på boendet.

Utväderingen hanteras och åtgärdas i första hand av vår förvaltare på respektive anläggning.

När det gäller våra hyrda boenden så kan vi inte påverka standarden när det gäller utrustningen i någon större utsträckning.

Du som har kontaktsätt e-post får under och efter din vistelse ett e-brev med en länk till utvärderingsfomuläret. Via det anmäler du fel och brister i boendet.

Du som istället har valt kontaktsätt brev får tillsammans med fakturan/bokningsbekräftelsen en blankett att fylla i och lämna enligt instruktion i boendeinformationen.

Vad betyder fördelning?

Inför sommar- respektive vintersäsongen kan du ansöka om boende. Under rubriken ”Fördelningsansökan” anmäler du ditt intresse till den fördelning som sker inför respektive säsong. Du tilldelas då boende utifrån tillgång, anställningstid och tidigare vistelser.

Vad betyder skattepliktig subvention?

Den skattepliktiga subventionen är skillnaden mellan gällande marknadsvärde och den hyresavgift du betalar till oss. Hyresavgiften betalas till Personalstiftelsen i förskott och skatten på subventionen regleras i samband med att din slutliga skatt fastställs av Skatteverket.

För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid regleringen av din slutliga skatt, kan du be personalavdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad.

Räkneexempel: Marknadsvärdet för att hyra en viss lägenhet är 4 900 kr. Hyran du betalar till oss är 1 800 kr och betalas i förskott. Skillnaden är en skattepliktig subvention, d v s 3 100 kr (4 900 kr  – 1 800 kr). Efter årets slut får du en kontrolluppgift och beloppet för den skattepliktiga subventionen är förtryckt på din inkomstdeklaration. Detta belopp läggs på din skattepliktiga inkomst. Har du 32 % i marginalskatt, så betalar du 992 kr (3 100 x 32 %) av den skattepliktiga subventionen.

Din totala kostnad blir: 2 792 kr (1 800 kr + 992 kr).