Hjälp

Vanliga frågor

anställningsår för dem som är SCA eller Essity -pensionärer?

Pensionärers anställningsår är de antal anställningsår de hade när de gick i pension.

Vid ansökan till Fördelning har anställda företräde framför pensionärer.

Får jag belastningspoäng för bokningar som inte görs i samband med fördelning?

Belastningspoängen är densamma oavsett om du får ditt boende via en "Fördelningsansökan" eller en "Ledigtansökan". Det är alltså ingen skillnad på hur du ansöker, utan när vistelsen sker.

Detta innebär att de som söker i god tid har samma förutsättningar som de som söker med kort framförhållning.

När man får belastningspoäng för att man t ex varit en vecka i New York, så får man det bara för att den som aldrig har varit i New York ska ha en större chans att komma dit, än den som redan varit där en gång. Om man erhållit New york-lägenheten vid fördelning eller via återbud/ledigt gör då ingen skillnad, du har ändå fått chansen att se New York.

Det innebär också att du får belastningspoäng för bokningar både på hög- och lågsäsong. Dock belastas du bara för respektive säsong: 
- Har du bokat boende på högsäsong år 1, så belastar det dig på högsäsong år 2.
- Har du däremot bokat boende på lågsäsong år 1, så belastar det dig inte på högsäsong år 2.

Bokningar i kust- och fjällboenden under lågsäsong påverkar inte möjligheten att bli tilldelad en stuga under högsäsong.

För Stad Sverige och utlandsboenden råder alltid högsäsong.

Har du tidigare varit i Sälen så påverkar det inte dina chanser att t ex få en stuga i Hamra.

Får jag belastningspoäng per vistelse eller per dag?

Du får belastningspoäng för varje dag. Hyr du boende i en vecka så får du belastningspoäng för 7 dagar. Hyr du boende i 4 dagar så får du belastningspoäng för 4 dagar.

Hur många år bakåt i tiden räknas belastningspoängen?

10 år.

Vad innebär poängsystemet?

Ett poängberäkningssystem finns för samtliga boenden. Anställningsår ger pluspoäng, medan tidigare vistelse på samma anläggning ger minuspoäng, så kallade belastningspoäng.

Vid flera sökanden till samma period och anläggning kommer den med högst poäng att få tilldelning på sin ansökan.
Bokningar i kust- och fjällstugor under lågsäsong påverkar inte dina chanser att få en stuga tilldelad under högsäsong.

Belastningspoängen är densamma oavsett om du får din bokning via en "fördelningsansökan" eller en "ledigtansökan". Det är alltså ingen skillnad på hur du ansökt utan när vistelsen sker.

Det innebär att den som söker i god tid har samma förutsättningar som de som söker med kort framförhållning.

Vad är belastningspoäng?

För samtliga boenden finns ett poängberäkningssystem där anställningsår ger pluspoäng medan tidigare vistelse på samma anläggning ger minuspoäng, så kallade belastningspoäng.

Vid flera sökande till samma period och boende har den med högst poäng förtur, dock har anställda företräde framför pensionärer vid fördelning. Observera att belastningspoäng gäller för varje anläggning, så om du exempelvis fått ett boende i Hamra så påverkar inte det din chans att få ett boende i sälen.

Bokningar i kust- och fjällboenden under lågsäsong påverkar inte möjligheten att bli tilldelad en stuga under högsäsong.

För Stad Sverige och utlandsboenden råder alltid högsäsong.