Hjälp

Vanliga frågor

När ska hyresavgiften vara betald?

Du betalar din hyresavgift i förskott, normalt cirka två månader innan inflyttningsdag. Har du tilldelats fritidsboende med kortare framförhållning blir betalningstiden kortare.

Vad händer om jag inte betalar min hyresavgift?

Den som inte betalar sin faktura/bokningsbekräftelse får två påminnelser. Har du inte betalat efter den andra påminnelsen avbokar vi din bokning och fakturerar en avbokningsavgift.

Vid utebliven betalning som leder till avbokning, senare än 30 dagar före inflyttningsdag får du en faktura på hela hyresavgiften. Din skuld försvinner alltså inte förrän du betalat den. Så länge du har en skuld till oss så har du inte möjlighet att nyttja Personalstiftelsernas resurser.

Betalar du din skuld så återfår du möjligheten att nyttja våra resurser.

Varför syns inte min inbetalning på Mina sidor?

Det tar cirka en till två veckor innan din inbetalning registreras och blir synlig i bokningssystemet under Mina sidor.

Om du tre veckor efter din inbetalning fortfarande inte ser din inbetalning registrerad, kontakta oss.

Vi tar inte bort en bokning utan att först skicka två påminnelser, med post.

 Det är viktigt att du anger korrekt OCR-nummer och att inbetalningen sker till det BG-nr som är angivet på din faktura/bokningsbekräftelse.