Hjälp

Vanliga frågor

Jag har blivit tilldelad/bokat en period/ett boende och nu vill jag byta. Hur går jag tillväga?

Att byta ett redan bokat boende mot ett annat är inte möjligt. I dessa fall måste man avboka det befintliga boendet enligt avbokningsreglerna och sedan göra en ny bokning på det nya boendet.

Regler vid avbokning

Om du behöver avboka ditt boende så gäller följande avgifter:

- Avbokning inom tre dagar efter gjord bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr
- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Om du redan betalat hyran dras avgiften från det inbetalda beloppet i samband med eventuell återbetalning. Vid en avbokning tas den skattepliktiga subventionen bort. Orsakas en avbokning av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen som kan styrkas av läkarintyg så utgår ingen avbokningsavgift.

Undantag från avbokningsavgift

Ingen avbokningsavgift utgår på avbokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.

Betalning och subvention

Faktura på hyran är den bokningsbekräftelse du får när du tilldelats ett boende. Vid utebliven betalning, som efter två påminnelser leder till avbokning, skickas en faktura på avbokningsavgiften. Avgiftens storlek är 500 kr eller hela hyran, beroende på när avbokningen görs.  Först när du betalat fakturan försvinner din skuld till stiftelsen. Så länge en förfallen skuld finns blir man avstängd och kan inte nyttja stiftelsernas resurser.

Jag måste avboka mitt boende. Hur går jag till väga?

Du kan själv avboka ditt boende genom att logga in i bokningssystemet, gå till Mina sidor och under rubriken Fritidsboende klickar du på bokningar. Där letar du upp den bokning du vill avboka och klickar på avboka.

Kryssa i läkarintyg om du avbokar på grund av sjukdom och kan uppvisa ett läkarintyg. Då utgår ingen avbokningsavgift. Eventuell inbetald hyra återbetalas, till det konto du anger, när vi fått ditt läkarintyg.

Har du inget läkarintyg utgår avbokningsavgift, för regler och belopp läs mer under FAQ - ”Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?”.

När du fyllt i de efterfrågade uppgifterna, klickar du på knappen Avboka (längst ned till vänster).

När vi kontrollerat din avbokningsbegäran ( sker normalt samma eller näst kommande arbetsdag) eller erhållit ditt läkarintyg, får du ett mail med information om belopp att betala eller återfå.

Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon för att avboka.

Observera att du i vissa fall måste betala en avbokningsavgift. Läs mer under ”FAQ” - ”Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?”.

Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?

Regler vid avbokning

Om du behöver avboka ditt boende så gäller följande avgifter:

- Avbokning inom tre dagar efter gjord bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr
- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Om du redan betalat hyran dras avgiften från det inbetalda beloppet i samband med eventuell återbetalning. Vid en avbokning tas den skattepliktiga subventionen bort. Orsakas en avbokning av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen som kan styrkas av läkarintyg så utgår ingen avbokningsavgift.

Undantag från avbokningsavgift

Ingen avbokningsavgift utgår på avbokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.

Betalning och subvention

Faktura på hyran är den bokningsbekräftelse du får när du tilldelats ett boende. Vid utebliven betalning, som efter två påminnelser leder till avbokning, skickas en faktura på avbokningsavgiften. Avgiftens storlek är 500 kr eller hela hyran, beroende på när avbokningen görs.  Först när du betalat fakturan försvinner din skuld till stiftelsen. Så länge en förfallen skuld finns blir man avstängd och kan inte nyttja stiftelsernas resurser.