Hjälp

Vanliga frågor

Hur gör jag för att avboka?

Du kan själv göra en avbokning i bokningssystemet under Mina sidor och rubriken Fritidsboende. Där klickar du på Bokningar, väljer den aktuella bokningen och klicka på "Avboka" längst ner på sidan till vänster.

Kryssa i läkarintyg om du avbokar på grund av sjukdom och kan uppvisa ett läkarintyg. Då utgår ingen avbokningsavgift. Eventuell inbetald hyra återbetalas, till det konto du anger, när vi fått ditt läkarintyg.

Har du inget läkarintyg utgår avbokningsavgift.

När vi kontrollerat din avbokningsbegäran (sker normalt samma eller nästkommande arbetsdag) eller erhållit ditt läkarintyg, får du ett mail med information om belopp att betala eller återfå.

Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon för att avboka.

Observera att du i vissa fall måste betala en avbokningsavgift.

Jag vill avboka mitt fritidsboende. Hur stor är avbokningsavgiften?

Regler vid avbokning

Om du behöver avboka ditt fritidsboende så gäller följande avgifter:

- Avbokning inom tre dagar efter gjord bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr
- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Om du redan betalat hyran dras avgiften från det inbetalda beloppet i samband med eventuell återbetalning. Vid en avbokning tas den skattepliktiga förmånen bort. Orsakas en avbokning av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen som kan styrkas av läkarintyg så utgår ingen avbokningsavgift.

Undantag från avbokningsavgift

Ingen avbokningsavgift utgår på avbokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.

Betalning och skattepliktig förmån
Faktura på hyresavgiften är den bokningsbekräftelse du får när du tilldelats ett fritidsboende. Vid utebliven betalning, som efter två påminnelser leder till avbokning, skickas en faktura på avbokningsavgiften. Avgiftens storlek är 500 kr eller hela hyran, beroende på när avbokningen görs. Först när du betalat fakturan försvinner din skuld till oss. Så länge en förfallen skuld finns blir man avstängd och kan inte nyttja Personalstiftelsernas resurser.

Jag vill byta fritidsboende. Hur går jag tillväga?

Att byta ett redan bokat fritidsboende mot ett annat är inte möjligt. I dessa fall måste man avboka det befintliga fritidsboendet enligt avbokningsreglerna och sedan göra en ny bokning på det nya fritidsboendet.

Avgifter vid avbokning

Om du behöver avboka ditt fritidsboende så gäller följande avgifter:

- Avbokning inom tre dagar efter gjord bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr
- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Undantag från avbokningsavgift

Ingen avbokningsavgift utgår på avbokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.