Hjälp

Jäckvik, Husvagnsplatser (Fjäll)

Information

Ansökan om husvagnsplats kan inte göras på vår webbplats utan görs på blanketten Hyresansökan för kust- och fjällboende, som finns i vår tidning Din fritid.

I anslutning till stugorna finns sju uppställningsplatser för husvagnar till uthyrning. Varje uppställningsplats är försedd med 16 A eluttag med separat elmätare till varje stolpe. Förhyraren betalar själv den ström som förbrukas. För bilen finns separat parkeringsplats med motorvärmarstolpe. Husvagnsgästerna har tillgång till servicehuset med dusch, toalett, bastu och tvättmaskin.

Uthyrningssäsongen är 1 november - 30 april. De som hyr hela säsongen har förtur framför korttidsförhyrare. Om inte alla platserna hyrs ut på helsäsong kan de hyras dygnsvis.

Hyresavgiften för säsongen 2015/2016 samt 2016/2017 (november-april) är 3 000 kr i hyra samt
3 000 kr i skattepliktig förmån.

Elkostnaden, 1 kr per kilowattimme faktureras i efterskott.