Hjälp

Vanliga frågor

Jag har blivit tilldelad/bokat en period/ett boende och nu vill jag byta. Hur går jag tillväga?

Det går bra att byta period eller boende, kontakta oss via e-post eller telefon. Observera att vi tar ut en avgift vid av- och ombokningar:

Av- och ombokningsavgifter

Avbokar du inom tre dagar utgår ingen avbokningsavgift, därefter tas en avbokningsavgift på 200 kr ut
vid av- eller ombokning.

Avgiften dras från den inbetalda hyresavgiften i samband med att den återbetalas.
(Har du inte hunnit betala hyresavgiften får du en faktura på 200 kr.)

I de fall av- eller ombokningen förorsakas av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen,
som kan styrkas med läkarintyg, återfås hela den inbetalda hyresavgiften.
(Har du inte hunnit betala hyresavgiften behöver du inte betala in något till oss, om du kan uppvisa läkarintyg.)

Vid av- eller ombokningar senare än 30 dagar före inflyttningsdag återbetalas inte hyresavgiften, såvida inte återbudet
orsakas av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen, som kan styrkas med läkarintyg.
(Har du inte hunnit betala får du en faktura på hela hyresavgiften.)

Vid en avbokning tas den skattepliktiga subventionen bort.

Undantag från av- och ombokningsavgifter

Ingen avbokningsavgift utgår på av- och ombokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa
fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du
blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.

 

Jag måste avboka mitt boende. Hur går jag till väga?

Du kan själv avboka ditt boende genom att logga in i bokningssystemet, gå till Mina sidor och under rubriken Fritidsboende klickar du på bokningar. Där letar du upp den bokning du vill avboka och klickar på avboka.

Kryssa i läkarintyg om du avbokar på grund av sjukdom och kan uppvisa ett läkarintyg. Då utgår ingen avbokningsavgift. Eventuell inbetald hyra återbetalas, till det konto du anger, när vi fått ditt läkarintyg.

Har du inget läkarintyg utgår avbokningsavgift, för regler och belopp läs mer under FAQ - ”Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?”.

När du fyllt i de efterfrågade uppgifterna, klickar du på knappen Avboka (längst ned till vänster).

När vi kontrollerat din avbokningsbegäran ( sker normalt samma eller näst kommande arbetsdag) eller erhållit ditt läkarintyg, får du ett mail med information om belopp att betala eller återfå.

Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon för att avboka.

Observera att du i vissa fall måste betala en avbokningsavgift. Läs mer under ”FAQ” - ”Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?”.

Jag måste avboka mitt boende. Måste jag betala avbokningsavgift?

Av- och ombokningsavgifter

En avbokningsavgift på 200 kr tas ut vid av- eller ombokning.

Avbokar du inom tre dagar efter du gjort din bokning utgår ingen avbokningsavgift.

Avgiften dras från den inbetalda hyresavgiften i samband med att den återbetalas.
(Har du inte hunnit betala hyresavgiften får du en faktura på 200 kr.)

I de fall av- eller ombokningen förorsakas av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen,
som kan styrkas med läkarintyg, återfås hela den inbetalda hyresavgiften.
(Har du inte hunnit betala hyresavgiften behöver du inte betala in något till oss, om du kan uppvisa läkarintyg.)

Vid avbokningar senare än 30 dagar före inflyttningsdag återbetalas inte hyresavgiften, såvida inte återbudet
orsakas av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen, som kan styrkas med läkarintyg.
(Har du inte hunnit betala får du en faktura på hela hyresavgiften.)

Vid en avbokning tas den skattepliktiga subventionen bort.

Undantag från av- och ombokningsavgifter

Ingen avbokningsavgift utgår på av- och ombokningar som görs en kortare period efter att den halvårsvisa
fördelningen är genomförd. Datum för detta framgår i vår tidning Din Fritid. Detta gäller endast bokningar som du
blivit tilldelad i samband med den halvårsvisa fördelningen.